Vad är celiaki?

Celiaki innebär att man inte tål gluten, vilket är ett protein som ingår i sädesslagen vete, råg och korn. Celiaki eller glutenintolerans som det kallas i folkmun är en kronisk sjukdom som leder till att tarmslemhinnan skadas om man får i sig gluten och att man därför inte kan tillgodogöra sig födan på ett normalt sätt.

När får man celiaki?

Ingen vet säkert när celiaki debuterar, det verkar kunna variera från person till person. Man tror att de flesta föds med sjukdomen, men den verkar också kunna debutera senare i livet. Det finns ett visst ärftligt inslag, men även personer helt utan känd ärftlighet kan få celiaki.

Symptom vid celiaki

Symptomen vid glutenintolerans är många och varierar från person till person. Hos barn är vanliga symptom diarré, förstoppning, magont, buksvullnad, tillväxthämning, trötthet och kinkighet. Allt detta normaliseras när barnet ställs på glutenfri kost, och tillväxten återhämtas. Hos vuxna kan symptomen också vara magtarmsymptom, men ofta är de inte så uttalade att personen förstår att det kan röra sig om en sjukdom. Andra vanliga symptom är trötthet, nedstämdhet och humörsvängningar, men även mer ovanliga symptom kan förekomma såsom blåsor i munnen, benskörhet/osteoporos, viktminskning, menstruationsrubbningar, nedsatt fertilitet, och/eller näringsbrist. Även hos vuxna normaliseras de flesta symptomen med glutenfri kost, men det tar ofta lite längre tid än hos barn. Har t ex benskörhet hunnit utvecklas så behövs speciell behandling för det.

Hur ställs diagnosen?

Vid celiaki skadas tunntarmens slemhinna av gluten. Detta medför att kroppens förmåga att ta upp näring ur maten försämras. Den enda behandlingen i dagsläget är att äta en strikt glutenfri kost, och denna behandling är livslång. Därför är det viktigt att en korrekt diagnos ställs, så att man inte behöver leva med livslång diet i onödan. Diagnosen ställs med hjälp av blodprov och prov från tunntarmen, så kallad tunntarmsbiopsi. Om blodprovet är positivt går man vidare och gör en tunntarmsbiopsi. Om blodprovet är negativt gör man oftast ingen tunntarmsbiopsi. Det är viktigt att man fortsätter att äta gluten ända fram tills all provtagning är klar. Om man har celiaki och börjar äta glutenfri kost så läker tarmen successivt och det försvårar diagnostiseringen. Om du misstänker att du kan ha celiaki så kontakta din läkare eller vårdcentral för att få ta blodprov.

Glutenfri kost

Så snart man fått diagnosen celiaki bör man påbörja glutenfri diet. Detta innebär att man måste byta ut alla glutenhaltiga livsmedel i kosten mot glutenfria alternativ. Till en början kan det kännas besvärligt att tänka på allt som den glutenfria kosten innebär och att alltid kontrollera innehållsförteckningar. Men efter en tid blir det en vana, och det är värt besväret eftersom det är skönt att få må bra!

Tips

• Pasta, flingor, bröd och bakverk innehåller vanligtvis gluten -Byt till glutenfria alternativ!
• Tänk på att redningar till soppor och såser ofta innehåller gluten
• Paneringar på kött och fisk innehåller ofta gluten
• Läs alltid innehållsförteckningen!
• När du går på restaurang så upplys alltid om att du är glutenintolerant
• Reser du utomlands är det bra att ha med sig skriftlig information på olika språk. Denna information kan du hämta på Svenska Celiakiförbundets hemsida www.celiaki.se där du även kan hitta mycket annan matnyttig information.

”Från en ovanlig barnsjukdom till ett folkhälsoproblem”, se föredraget av Docent Anneli Ivarsson.